2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:38 • İdare Faaliyet Raporları
2006 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:05 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2006-2010 Stratejik Plan
İndir 05.09.2017 16:47 • Stratejik Planlar
2007 Yılı ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu
İndir 06.09.2017 10:44 • İdare Faaliyet Raporları
2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:37 • İdare Faaliyet Raporları
2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:04 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2008 Yılı ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu
İndir 06.09.2017 10:44 • Diğer Raporlar
2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:36 • İdare Faaliyet Raporları
2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:04 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:36 • İdare Faaliyet Raporları
2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:03 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2009 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:59 • Performans Programları
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bologna Raporu
İndir 06.09.2017 10:45 • Diğer Raporlar
2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:35 • İdare Faaliyet Raporları
2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:03 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2010 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:58 • Performans Programları
2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:35 • İdare Faaliyet Raporları
2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:02 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2011 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:58 • Performans Programları
2011-2015 Stratejik Planı
İndir 05.09.2017 16:46 • Stratejik Planlar
2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:31 • İdare Faaliyet Raporları
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:02 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2012 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:57 • Performans Programları
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 06.09.2017 10:27 • İdare Faaliyet Raporları
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:01 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2013 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:56 • Performans Programları
2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 05.09.2017 17:07 • İdare Faaliyet Raporları
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:01 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2014 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:56 • Performans Programları
2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 05.09.2017 17:06 • İdare Faaliyet Raporları
2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
İndir 05.09.2017 16:37 • Kurum İç Değerlendirme Raporları
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:00 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2015 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:55 • Performans Programları
2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İndir 05.09.2017 17:06 • İdare Faaliyet Raporları
2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
İndir 05.09.2017 16:36 • Kurum İç Değerlendirme Raporları
2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi
İndir 05.09.2017 16:40 • Kalite Kurulu Değerlendirmesi
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İndir 05.09.2017 17:00 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2016 Yılı Performans Programı
İndir 05.09.2017 16:54 • Performans Programları
2016-2020 Stratejik Planı
İndir 05.09.2017 16:45 • Stratejik Planlar
2017 Yılı Performans Programı
İndir 06.09.2017 16:54 • Performans Programları
Akademik Personel Memnuniyet Anketi
İndir 05.09.2017 16:44 • Memnuniyet Anketleri
Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyon Toplantıları
İndir 04.10.2017 20:21 • Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
Araştırma Raporu
İndir 06.09.2017 10:40 • Diğer Raporlar
Birinci Yılda Kitabı - İlham Veren Üniversite
İndir 06.09.2017 16:57 • SDÜ Yıl Bazlı Kitap Listesi
Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Toplantıları
İndir 04.10.2017 21:03 • Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
EUA Öz-Değerlendirme Raporu
İndir 06.09.2017 10:45 • Diğer Raporlar
İdari Personel Memnuniyet Anketi
İndir 05.09.2017 16:43 • Memnuniyet Anketleri
Kalite Güvence Sistemine İlişkin Sunum
İndir 05.09.2017 16:33 • Yönergeler
Kalite Komisyonu Toplantıları
İndir 02.10.2017 22:36 • Kalite Komisyonu Toplantıları
Kurumsal Değerlendirme Süreci ve 2017 Değerlendirme Takvimi
İndir 05.09.2017 16:39 • Kalite Kurulu Değerlendirmesi
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
İndir 12.09.2017 16:26 • Mevzuat
Kurumsal Geri Bildirim Raporu
İndir 25.05.2018 11:56 • Kalite Kurulu Değerlendirmesi
Mezun Danışma Kurulu
İndir 06.10.2017 10:19 • Danışma Kurulları
Mezun Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Karar
İndir 14.09.2017 15:15 • Kalite Güvencesi Çalışmaları
Mezun Danışma Kurulu Toplantı Raporu
İndir 20.09.2017 09:37 • Danışma Kurulları Toplantı Tutanakları
Öğrenci Memnuniyet Anketi 2016
İndir 03.10.2017 18:32 • Memnuniyet Anketleri
SDÜ Etik Davranış İlkeleri
İndir 05.09.2017 14:07 • Taslaklar
Şirket Çalışanları Memnuniyet Anketi
İndir 05.09.2017 16:45 • Memnuniyet Anketleri
Üniversite Birim Listesi
İndir 06.09.2017 10:39 • Diğer Raporlar