2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35

Kategori: Mevzuat

18/06/2017 tarih ve 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek Madde 35 eklenmiştir.

Dosyayı İndir