Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge

Kategori: Mevzuat

07.09.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Dosyayı İndir