Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Yönerge Kabul Edildi.

Danışma Kurulları Kuruluş Ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge 06/02/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edildi. Buraya tıklayarak dosyaya ulaşabilirsiniz.