Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulu Oluşturuldu.
"Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulu" oluşturulması 12/07/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edildi. Buraya tıklayarak dosyaya ulaşabilirsiniz.
Aktif 14.09.2017 15:16 • Duyuru
Araştırma Görevlileri Konseylerinin Kurulmasına İlişkin Yönerge Kabul Edildi.
Araştırma Görevlileri Konseylerinin Kurulmasına İlişkin Yönerge 06/02/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edildi. Buraya tıklayarak dosyaya ulaşabilirsiniz.
Aktif 14.09.2017 15:06 • Duyuru
Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Yönerge Kabul Edildi.
Danışma Kurulları Kuruluş Ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge 06/02/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edildi. Buraya tıklayarak dosyaya ulaşabilirsiniz.
Aktif 05.09.2017 17:06 • Duyuru
Kalite Güvence Sistemi Kurulmasına İlişkin Yönerge Kabul Edildi.
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge 06/02/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edildi. Buraya Tıklayarak Metine ulaşabilirsiniz.
Aktif 05.09.2017 17:04 • Duyuru
Yüksek Öğretimde Global Kalite Zirvesi
Yüksek Öğretimde Global Kalite Zirvesi: Vizyoner Üniversite Liderleri Hacettepe'de Toplandı. Buraya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Aktif 05.09.2017 17:00 • Duyuru