Çalışma Grupları

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ  Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Serdal TERZİ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü
Prof. Dr. Ali Murat ALPARSLAN İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai Fatih TUNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin UZUNBACAK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Giray KOLCU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Sadık YAVUZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Serkan ASLAN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI Bilgi İşlem Daire Başkanı
Emrah Gülcemal Öğrenci İşleri Daire Başkanı