İzleme ve Yönlendirme Komisyonları Raporlarının Hazırlanma Sıklığı Düzenlendi

Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında 20.11.2020 tarihinde izleme ve yönlendirme komisyonlarının faaliyetleri genel ve özel izleme ve yönlendirme olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

 

Buna göre, her bir izleme ve yönlendirme komisyonundan, genel izleme ve yönlendirme faaliyetleri kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz ayında sorumlu olunan alanla ilgili olarak “İzleme ve Yönlendirme Raporu” hazırlayarak Rektörlüğe sunmaları istenmiş, Temmuz ayında hazırlanacak olan raporun yılın ilk altı ayını, Ocak ayında hazırlanacak olan raporun ise bir önceki yılın tamamını kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmişti.


Üniversitemiz izleme ve yönlendirme komisyonlarının önerileri doğrultusunda, sürecin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, hazırlanması gereken “İzleme ve Yönlendirme Raporu” sayısı Ocak ayında olmak üzere yılda bir defaya düşürülmüştür.

 

Rapor, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ölçütleri de dikkate alınarak, bir önceki yılın tamamını kapsayacak şekilde hazırlanacak olup, Üniversitemizde yürütülmekte olan iyi uygulamaları ve gelişmeye açık yönleri içermekle birlikte komisyonun önerilerini de barındıracaktır.

 

 

Yayın Tarihi: 06/04/2021
Okunma Sayısı: 1619