Kalite Güvence Sistemi ve Danışma Kurullarına İlişkin Yönergelerde Değişiklik Yapıldı

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında, ilgili süreçlerde yaşanan gelişmelerin doğurduğu ihtiyaca istinaden iki temel yönergeye ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu kapsamda, “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”de değişiklik yapılmış, “Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge”nin ise eski hali yürürlükten kaldırılarak yeni hali Senatomuzca kabul edilmiştir.

 

Yönergelerin yeni hallerine ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 12/08/2021
Okunma Sayısı: 1501