Kalite Komisyonu ile İzleme ve Yönlendirme Komisyonlarının Faaliyetleri Düzenlendi

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Sisteminin etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında, 19.10.2020 tarihinde Kalite Komisyonu ile 5 (beş) İzleme ve Yönlendirme Komisyonu üyelerinin katıldığı bir ile toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda tüm komisyon üyelerinin de görüşleri alınarak Kalite Komisyonu üyelerinin ekipler halinde çalışacakları, doğrudan takip ve yönlendirme yapacakları “sorumluluk alanları” belirlenmesi ile İzleme ve Yönlendirme Komisyonlarının faaliyetlerinin düzenlenmesine karar verilmiştir.

Toplantı sonrasında Rektörlüğümüz tarafından alınan kararlar aşağıda iki madde halinde sıralanmıştır:


1- Kalite Komisyonu üyelerinin ekipler halinde çalışacakları “Sorumluluk Alanları” şu şekildedir;


  - Kanıt ve Kanıtlandırma

  - Kapsayıcılık ve Katılım

  - Paydaşlar ve Görüş Alma

  - İyileştirme

  - PUKÖ Döngüsü

  - Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

 

Her bir çalışma grubu, sorumluluk alanıyla ilgili gerektiğinde akademik ve idari birimlere rehberlik yapacak ve kalite çalışmaları doğrultusunda yapılması planlanan eğitimlerde alanlarıyla ilgili eğitim faaliyeti yürüteceklerdir.

Ayrıca her çalışma grubu, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlıklarına katkı sağlayacak olup, izleme ve yönlendirme komisyonlarının raporlarının kendi sorumluluk alanları açısından değerlendirmesini de yapacaklardır. Belirlenen sorumluluk alanlarına ilişkin Kalite Komisyonu üyelerine ait görev dağılımı aşağıda yer almaktadır.

 


2- İzleme ve Yönlendirme Komisyonlarının faaliyetleri genel ve özel izleme ve yönlendirme olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Her bir izleme ve yönlendirme komisyonu, genel izleme ve yönlendirme faaliyetleri kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz ayında sorumlu olunan alanla ilgili olarak “İzleme ve Yönlendirme Raporu” hazırlayarak Rektörlüğe sunacaklardır.

Hazırlanacak olan raporlar Üniversitemizde yürütülmekte olan iyi uygulamaları ve gelişmeye açık yönleri içermekle birlikte komisyonun önerilerini de içerecektir.

Temmuz ayında hazırlanacak olan rapor yılın ilk altı ayını, Ocak ayında hazırlanacak olan rapor ise bir önceki yılın tamamını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

 

Yayın Tarihi: 18/12/2020
Okunma Sayısı: 761