Öğrenci Konseyi Toplantısı Yapıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU yönetiminde Kalite Güvence Ofisi ile Öğrenci Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. 

 

Toplantıda öğrencilerin aktif katılımı ve öğrenci temsiliyetinin sağlanması konuları görüşüldü. Konseyin, birimlerinde öğrenci taleplerinin alınması, yönetim ve kalite süreçlerinde öğrencilerin daha aktif olması konusunda köprü görevi gördüğü, birimde öğrencileri ilgilendiren konularda alınan kararların görüşüldüğü toplantılara öğrenci temsilcisinin katılımının önemi öğrencilere tekrar hatırlatıldı. Öğrencilerin daha aktif katılım sağlaması konusunda konseyin görüş ve beklentileri alındı. Önümüzdeki süreçte eksiklerin ve gelişmeye açık yönlerin konsey tarafından temsil edilmesi, eksiklerin giderilmesi için tüm birim ve bölüm öğrenci temsilcilerinin katılacağı, sürecin daha aktif işletilmesi konularının görüşüleceği bir toplantı planlanması kararlaştırıldı.

 

Yayın Tarihi: 12/05/2022
Okunma Sayısı: 351