Araştırma Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA POLİTİKASI


Süleyman Demirel Üniversitesi’nin araştırma politikası; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve değer üretecek insan gücünün topluma kazandırılması ve uluslararası standartlarda araştırma faaliyetleri ve çıktıları üretilmesi temeline dayanmaktadır.


Araştırma politikası;


- Araştırma kültürünü geliştiren,
- Bilgi ve değer üreten nitelikli araştırmacılar yetiştiren,
- Üst düzey araştırma ve teknoloji çıktılarının elde edilmesini sağlayan,
- Bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, ekonomik değer üreten ve toplumsal faydaya dönüştüren yenilikçi araştırma ve geliştirme faaliyetleri kurgulayan ve yürüten
- Üniversite-sanayi-kamu iş birliğini ve girişimciliği geliştiren bir sistem oluşturan,
- Yeni araştırmalarla ilham ve yön veren üniversite olma vizyonunu destekleyen bir araştırma yapısı oluşturarak sürekli geliştirilmesini sağlamaktır.