Toplumsal Katkı Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin toplumsal katkı politikası;eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten tüm birimlerde yapılan çeşitli toplumsal katkı faaliyetlerini geliştirmeyi vesürdürülebilir kılmayı odağına almıştır.

Toplumsal Katkı Politikası;

-Sivil Toplum Kuruluşları (STK)/ Sektör ve diğer tüzel/ şahıs kuruluşları iş birliği ile toplumun herkesimine yönelik toplumsal duyarlılığı ve toplumsal farkındalığı arttıracak projelerüretilmesinin teşvik edilmesini,

-Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Sektör/ STK iş birliği ile araştırma faaliyetlerini artırmak için teşvik edilmesi/ projeler geliştirilmesini, 

-Başta yerel ve bölgesel olmak üzere ulusal düzeyde çözüme yönelik Sanayi/ Sektör iş birliği ile ortaklaşa projeler geliştirmeyi/ teşvik edilmesini,

-Toplumla paylaşmayı esas alarak yerel kültürel miras ve bölgesel hafızanınkayıt altına alınmasını,

-Toplumun sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı verilmesi,

-Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliğin gözetilmesini,

-Toplumun her kesimine yönelik toplumsal farkındalığı artıracak eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler ve etkinlikler düzenlenmesini sağlamaktır.