Toplumsal Katkı Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI


Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), vizyonu ve misyonu gereği toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek eğitim veren, araştırma yapan, hizmet sunan ve çözümler üretmeyi görev edinmiş bir eğitim kurumudur. Temel değerleri içerisinde “toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı” barındıran SDÜ, toplumsal katkı politikası olarak toplumla birlikte var olduğu bilinciyle yine topluma karşı sorumluluklarının farkındalığı olan ve bu doğrultuda politikalar benimsemiş bir üniversitedir.


Buradan hareketle SDÜ;


- Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme plan ve programlarını hazırlarken yerel, ulusal ve küresel toplum bilinciyle hareket etmeyi,
- Günümüz toplumsal ihtiyaç ve beklentileri izleyerek, sadece eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerinde topluma somut katkılar sunabilmeyi,
- Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı,
- Sürekli eğitim anlayışından hareketle toplumun gelişimine katkı sağlamayı,
- Öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı,
- Nitelikli insan gücü yetiştirirken aynı zamanda topluma faydalı bireyler de yetiştirmeyi,
- Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.


Bu kapsamda SDÜ, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten tüm birimlerde yapılan çeşitli toplumsal katkı faaliyetlerini geliştirmeyi odağına almıştır. Yürütülen teorik ve uygulamalı derslerde toplumsal ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan SDÜ’de, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra kurulan farklı birimleri ve toplulukları ile öğrenci ve personele çağdaş, sürdürülebilir, yenilikçi ve daha yüksek yaşam şartlarına sahip bir toplum bilincinin temelleri atılmakta, oluşturulacak bu bilinç sayesinde ise topluma katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yayın Tarihi: 03/11/2020
Okunma Sayısı: 785