Eğitim-Öğretim Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI


Süleyman Demirel Üniversitesinin eğitim-öğretim politikası; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev bilip; evrensel ölçekte bilgi, sanat, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön verme esasına dayanmaktadır.


Eğitim-öğretim politikası;


- Üniversitemiz sahip olduğu güçlü eğitim alt yapısı ile nitelikli eğitim ve öğretim gayesi güden, bölgenin ve ülkenin paydaşlarıyla iş birliği konusunda öncü gücü olmayı hedefleyen,
- Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan, hayat boyu ve yeni tip öğrenmeyi destekleyen, bölgesel ve ulusal/uluslararası ihtiyaçlara çeviklikle cevap veren ve bilime katkı sağlayan,
- Öğrenci merkezli anlayışı ve yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşüm ve entegrasyonu dinamik bir şekilde sağlayarak, eğitim programını güncelleyen, eğitimi paydaş katkıları ile güçlendirerek, etkin mesleki eğitim sunan,
- Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlayan ve sürdüren,
- Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren, bir eğitim sistemi oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamaktır.