Uluslararasılaşma Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI


Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ); misyonu toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmek, vizyonu ise evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemek olan bir üniversitedir. Misyonu ve vizyonu gereği evrensel temelli bir yaklaşım benimsemiş olan SDÜ, stratejilerini de evrensellik üzerine oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak uluslararasılaşma SDÜ’nün öncelikleri arasına girmiştir ve bu alanda planlamalar, uygulamalar ve bunların sürekliliğini sağlama konusunda çalışmalar yürütülmektedir.


Bu bağlamda SDÜ uluslararasılaşma politikası olarak;

 

- Uluslararası bakış açısı ile eğitim-öğretim sunmayı, sadece ulusal bazlı değil çağın gereklilikleri dolayısıyla evrensel düzeyde insan yetiştirmeyi,
- Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ulusalın ötesine geçerek uluslararası seviyeye taşımayı,
- Üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası arenada tanınırlığını artırmak amacı ile uluslararası iş birliklerine ağırlık vermeyi ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmayı,
- Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası alanlara yönelimini teşvik edecek şekilde yaklaşımlar izlemeyi,
- Uluslararası ağları öğrenci, çalışan, araştırma, eğitim anlamında genişletmeyi,
- Uluslararası akademisyen ve öğrenciler için üniversitemizi öncelikle tercih edilen üniversiteler arasına yükseltmeyi,
- Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla yabancı dil eğitimini sürekli iyileştirmeyi,
- Yaz okulları da dahil olmak üzere verilen eğitime global bir nitelik kazandırmayı,
- Eurodoc gibi lisans ve lisansüstü öğrenci birliklerine ilişkin faaliyetlere önem verilmesini,
- Mülteci akademisyenler ve öğrenciler ile etkileşim halinde olmayı benimsemiştir.