Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik olarak yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda, sürecin daha etkin ve verimli yönetilmesi, planlı olarak izlenmesi ve raporlanması amacıyla kalite süreçlerinin tamamının organizasyonu, planlanması, izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.