Dokümanlar

- Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu - Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Toplantıları Özet Tablosu SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 9 Mayıs 2020 Tarihli Toplantı Notları Üniversitemiz Araştırma Proje Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Değerlendirmeler ve Öneriler 2017 yılı Mart-Haziran Dönemi Toplantı Notları 06.03.2019 tarihli toplantı notları 27.02.2019 tarihli toplantı notları 2017 yılı Toplantı Kararları - Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Toplantıları ve Dokümanları- 28.10.2020 tarihli çevrimiçi toplantı Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Sunu Akademisyenler İçin Danışmanlık ve Ders İzlencesi İşlemleri Tanıtım Videoları Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 11 Nisan 2020 Tarihli Toplantı Notları Covid19 Pandemi Süresince Uygulanan Uzaktan Eğitimin Verimliliği İçin Öneriler Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 10 Mayıs 2020 Tarihli Toplantı Notları Covid19 Pandemi süresince Uygulanan Uzaktan Eğitime Dair Anket Sonucu ve Öneriler Uzaktan Eğitim Yöntem Model ve Yaklaşımlar Bilgilendirme Sunumu Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı Bilgilendirme Sunumu Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Bilgilendirme Sunumu Yetişkin Eğitimi ve İyi Eğiticinin Özellikleri Sunumu Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2017 yılı Toplantı Kararları Ders Bilgi Paketleri Bilgilendirme Sunumu Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 25.02.2019 tarihli toplantı notları - İdare Faaliyet Raporları - 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu 2018 yılı İdare Faaliyet Raporu 2017 yılı İdare Faaliyet Raporu 2016 yılı İdare Faaliyet Raporu 2015 yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 yılı İdare Faaliyet Raporu 2011 yılı İdare Faaliyet Raporu 2010 yılı İdare Faaliyet Raporu 2009 yılı İdare Faaliyet Raporu 2008 yılı İdare Faaliyet Raporu 2007 yılı İdare Faaliyet Raporu 2006 yılı İdare Faaliyet Raporu - İş Dünyası Danışma Kurulu Toplantıları - Aralık 2017 İş Dünyası Danışma Kurulu Toplantısı Aralık 2018 İş Dünyası Danışma Kurulu Toplantısı - Kalite Güvence Ofisi Toplantıları - Kalite Güvence Ofisi ile Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi Kalite Süreçleri Değerlendirme Toplantısı (20.10.2020) Kalite Güvence Ofisi ile Daire Başkanları Bilgilendirme Toplantısı (20.10.2020) Bölüm Başkanları Kalite Süreçleri Eğitimi Toplantısı (29.09.2020) Kalite Güvence Ofisi ve Araştırma Görevlileri Konseyi Kalite Sistemi Toplantısı (25.08.2020) Birim Yöneticileri Kalite Bilgilendirme Toplantısı (28.07.2020) Birim Yöneticileri Rubrik Değerlendirme Toplantısı (06.07.2020) Kalite Güvence Ofisi ile Gerçekleştirilen Rubrik Değerlendirme Toplantısı (02.07.2020) - Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları - Mezun Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Karar Kalite Güvence Sistemi Perspektif Geliştirme Çalıştayları Sonuç Raporu Kalite Güvence Sistemi Perspektif Geliştirme Çalıştayı-2 Kalite Güvence Sistemi Perspektif Geliştirme Çalıştayı-1 - Kalite Komisyonu Toplantıları - Kalite Komisyonu ve İzleme Yönlendirme Komisyonları Kalite Toplantısı (26.10.2020) Kalite Komisyonu ve İzleme Yönlendirme Komisyonları Kalite Toplantısı (19.10.2020) Kalite Komisyonu ve Kalite Güvence Ofisi Toplantısı (22.09.2020) 2017 yılı Nisan-Ağustos Dönemi Toplantı Notları 25.10.2018 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantı Notlari 15.03.2019 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantı Notları - Kalite Kurulu Değerlendirmeleri - Kurumsal Değerlendirme Süreci ve 2017 Değerlendirme Takvimi 2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumlarının 2015 Yılına Ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu - Kurum İç Değerlendirme Raporları - 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2015 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2017 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu - Memnuniyet Anketi Sonuç Raporları - İdari Personel Memnuniyet Anketi 2019 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2019 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2017 İdari Personel Memnuniyet Anketi 2017 Şirket Çalışanları Memnuniyet Anketi Öğrenci Memnuniyet Anketi 2016 Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi Öğrenci Memnuniyet Anketi-2017 Öğrenci Memnuniyet Anketi-2018 2016-2020 Stratejik Planı İzleme Amaçlı Yönetici Anketi Sonucu - Mevzuatlar ve Üst Politika Belgeleri - 2016-2020 Stratejik Planı 2011-2015 Stratejik Planı 2006-2010 Stratejik Planı Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Araştırma Görevlileri Konseyi Kurulmasına İlişkin Yönerge Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönergege - Mezun Danışma Kurulu - Mezun Danışma Kurulu Toplantısı (Ekim 2020) Mezun Danışma Kurulu Toplantısı (Eylül 2017) Mezun Danışma Kurulu Toplantısı (Mayıs 2018) Mezun Danışma Kurulu Toplantısı (Ekim 2019) Mezun Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Karar - Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu - Yönetim Sistemi İzleme Yönlendirme Komisyonu 30.10.2020 Tarihli Toplantısı Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 10.08.2020 tarihli Toplantısı Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 01.06.2020 tarihli Toplantısı Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 22.10.2020 tarihli Toplantısı COVID-19 Denetim Raporu Temmuz 2020 Diğer Atıf İndekslerinde SDÜ Adresli Yayınların Bilim Kategori Kümelenmeleri Raporu SDÜ Etik Davranış İlkeleri Etik Komisyonu Kurulması Başvuru ile Çalışma Usul ve Esasları Taslağı Birinci Yılında İlham Veren Üniversite Kitabı Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Politikası 2547 sayılı Kanuna EK 35'inci Maddenin Eklenmesi hk. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DIŞ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 2018-2019 ile 2019-2020 Bahar Dönemi Birim Bazlı Başarı Oranları Karşılaştırma Raporu 2019-2020 Bahar Dönemi Birim ve Program Bazlı Not Dağılımları Raporu 2018-2019 Bahar Dönemi Birim ve Program Bazlı Not Dağılımları Raporu 2017 yılı Araştırma Görevlileri Konseylerine İlişkin Sunum 2017 yılı Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Sunum 2017 yılı Kalite Güvencesi Sistemi sunumu 2017-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARINDA BİLİMSEL YOĞUNLAŞMA VE AĞYAPILAR Raporu 2006 EUA Öz Değerlendirme Raporu 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı Bologna Raporu 2008 yılı ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu 2007 yılı ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu Kalite Güvence Sisteminin Kurulmasına ilişkin Sunum Danışma Kurullarının Oluşturulmasına ilişkin Sunum Araştırma Görevlileri Konseyi Kurulmasına İlişkin Bilgilendirme Sunumu Paydaşlar Kalite Ölçüm ve Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanakları PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 25 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 24 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 23 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 22 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 21 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 20 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 19 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 18 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 17 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 16 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 15 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 14 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 13 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 12 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 11 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 10 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 9 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 8 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 7 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 6 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 5 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 4 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 3 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 2 PAYDAŞLAR KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 1