Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Vizyon
SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Misyon
SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.
 

Temel Değerler
SDÜ;

Adil olmayı,
Şeffaflığı,
Hesap verebilirliği,
Katılımcı olmayı,
Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,
Mükemmelliği,
Üretkenliği,
Yenilikçiliği,
Yaratıcı düşünmeyi,
Akademik özgürlüğü,
Düşünce ve ifade özgürlüğünü,
Etik kurallara uygunluğu,
Kaliteyi,
Öğrenci odaklılığı,
Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,
Geleceğe ışık tutmayı ve
İş tatminini geliştirmeyi
temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

Yayın Tarihi: 29/07/2020
Okunma Sayısı: 134