Dokümanlar

Diğer Raporlar Süleyman Demirel Üniversitesinin Akreditasyon Konusundaki Mevcut Durumu ve Akademik Programların Akreditasyona Bakış Açılarının Tespitine Yönelik Rapor (2023) I. Eğitim Öğretim Süreçlerini Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı Raporu SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Nisan 2023) SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Mart 2023) SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Şubat 2023) SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Ocak 2023) SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Aralık 2022) SDÜ Kurumsal Kapasite Tespit Raporu (2022) SDÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Analizi Raporu (Kasım 2022) Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kendileşme Raporu (Ekim 2022) SDÜ Akreditasyon Konusundaki Mevcut Durumu ve Birimlerin Akreditasyona Bakış Açılarının Tespitine Yönelik Rapor (1 Ocak - 31 Aralık 2021 Dönemi) SDÜ Rektörlük İdari Birimleri Düzeyinde 2022 Yılı Şeffaflık Raporu (Mart 2022) SDÜ Doktora Mezunları Raporu (Ocak 2022) 2020 Yılı Çapraz Akran Değerlendirme Sonuç Raporu 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bologna Raporu (2010) ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu (2007) ADEK Yıllık Değerlendirme Raporu (2008) Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Öz Değerlendirme Raporu (Şubat 2006) Kalite Güvence Sistemi Perspektif Geliştirme Çalıştayları Sonuç Raporu (Ocak 2019) 2018-2019 ile 2019-2020 Bahar Dönemi Birim Bazlı Başarı Oranlarının Karşılaştırılması Raporu (Temmuz 2020) 2019-2020 Bahar Dönemi Birim ve Program Bazlı Not Dağılımları Raporu (Eylül 2020) 2018-2019 Bahar Dönemi Birim ve Program Bazlı Not Dağılımları Raporu (2019) SDÜ Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma ve Ağyapılar Raporu (2017) SDÜ 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi Atıf İndekslerinde (Web of Science) SDÜ Adresli Yayınların Bilim Kategori Kümelenmeleri (2010-2020) Raporu (2020) COVID-19 Salgını Sürecinde SDÜ'de Süreç Yönetimi, Alınan Önlemler ve Birim Denetim Raporları (Temmuz 2020)