Dokümanlar

Sunumlar Türkiye'de Kalite Güvence Sisteminin Gelişimi ve KİDR'e İlişkin Temel Hususlar Sunumu (11.01.2022) YÖKAK İç ve Dış Değerlendirme Ölçütlerindeki Güncellemeler Sunumu (11.01.2022) Birim Öz Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Sunumu (24.11.2021) Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü - Paydaş Yönetim Stratejisi Sunumu (24.11.2021) Birim Kalite Komisyonları -KİDR Eğitimi Sunumu (10.06.2021) Birim Kalite Komisyonları Eğitimi-KİDR Uygulaması (Davraz Üniversitesi Örneği) (10.06.2021) Birim Kalite Komisyonları - Rubrik Değerlendirme ve Olgunluk Düzeyi Eğitimi Sunumu (27.05.2021) Birim Kalite Komisyonları Eğitimi- Rubrik Değerlendirme ve Olgunluk Düzeyi Uygulaması (Davraz Üniversitesi Örneği) (27.05.2021) Birim Kalite Komisyonları-Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü Eğitimi Sunumu (06.05.2021) Birim Kalite Komisyonları Eğitimi-PUKÖ Uygulaması (Davraz Üniversitesi Örneği) (06.05.2021) Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı Sunumu (08.04.2021) Kalite Güvence Sistemi Sunumu (Ocak 2017) SDÜ Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Sunum (Şubat 2017) Araştırma Görevlileri Konseylerine İlişkin Sunum (Ocak 2017) Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Genel Bilgilendirme Sunumu (09.11.2020) Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Genel Bilgilendirme Sunumu (09.11.2020) Yetişkin Eğitimi ve İyi Eğiticinin Özellikleri Bilgilendirme Sunumu (29.07.2020) Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı Bilgilendirme Sunumu (29.07.2020) Uzaktan Eğitim Yöntem, Model ve Yaklaşımlar Bilgilendirme Sunumu (29.07.2020) Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Bilgilendirme Sunumu (29.07.2020) Ders Bilgi Paketi Bilgilendirme Sunumu (29.07.2020) SDÜ Öğrenci Danışmanlığı Sunumu (22.10.2020) Akademisyenler için Danışmanlık ve Ders İzlencesi İşlemleri Tanıtım Videosu (14.10.2020)